Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja trzecia:
Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.Tylko sam możesz przestać pić, ale sam sobie nie poradzisz!


Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? napisz do nas:

admin@aa-berlin.de