Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja dziewiąta:
Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

Tylko sam możesz przestać pić, ale sam sobie nie poradzisz!
Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? napisz do nas:

admin@aa-berlin.de

lub bezpośrednio z tej strony:

Autor

Aders e-mail