Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja siódma:
Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

Tylko sam możesz przestać pić, ale sam sobie nie poradzisz!


Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? napisz do nas:

admin@aa-berlin.de