Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Paweł z Tarsu:
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Tylko sam możesz przestać pić, ale sam sobie nie poradzisz!


Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? napisz do nas:

admin@aa-berlin.de